Công Ty TNHH TM-DV CK & XD ĐẠI QUANG LONG là nhà thầu chuyên nghiệp Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng, hệ thống Cơ-Điện-Lạnh. ĐẠI QUANG LONG cũng hoạt động trên các lĩnh vực tư vấn thiết kế, quản lý dự án, hoạt động thương mại và dịch vụ.

 

Bảo vệ an toàn cho công nhân xây dựng, thiết bị thi công, tài sản của nhà đầu tư, thực hiện bảo vệ môi trường  và phòng chống cháy nổ trên các công trình xây dựng là chính sách ưu tiên hàng đầu của ĐẠI QUANG LONG.

 
Xây dựng công trình theo yêu cầu đặc thù riêng của từng chủ đầu tư về hệ thống dây chuyền kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng, giá cả hợp lý đối với tài chính của từng chủ đầu tư. Đảm bảo bàn giao đúng tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo hành đúng và đủ theo thời gian hợp đồng ... là chính sách hàng đầu mà công ty ĐẠI QUANG LONG hướng đến để phục vụ tốt nhất cho mọi khách hàng của công ty.
 
01/2005 - Khởi đầu là Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Long.
 
07/2008 - Đăng ký lại Doanh nghiệp nhà nước với tên Công Ty TNHH TM-DV CK & XD ĐẠI QUANG LONG